fredag 14 december 2012

IntoWords
Elevdata som Båstads Kommun har avtal med har släppt en riktigt bra app som heter IntoWords.

Det är ett litet ordbehandlingsprogram med inbyggd talsyntes.
Man kan alltså få texten man skriver uppläst men kan givetvis kopiera text från exempelvis internet och klistar in det här och få det uppläst.

När man skriver dyker där också upp förslag på ord i nederkanten av bilden, dvs ordprediktion.

Appen är gratis för alla tills april 2013 men kommer sedan att ingå i Skolavtalet som bla Båstad Kommun har.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar